دلتنگی

روزگاری خواهد رسید ....
همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ، Avazak_ir-Love1027.jpg
به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی
دلت هوایم را خواهد کرد
به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را
به یاد خواهی آورد خنده هایم را
به یاد خواهی آورد اشک هایم را
به یاد خواهی آورد حرف هایم را
مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی: دلتنگت شده ام

نایت اسکین

 

چه زیبا! گفتم دوستتدارم !چه صادقانه پذیرفتی!
............................. 
چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد !چه ابلهانه! با تو خوش بودم !
...................................
چه کودکانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یک کلمه مرا ترک کردی !
..................................
 چه ناجوانمردانه ! نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد!
....................................
 چه بیرحمانه! من سوختم

نایت اسکین

/ 6 نظر / 13 بازدید

[گل] دلتنگ کسی هستی که نیست!!! حوصله کسی را نداری که هست...

[ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب]

مخمد

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلی قشنگ مرجانم

علیرضا

ممنون قابل شمارو نداره جوجه رو میگم

علیرضا

آهنگت قدیمیه ولی بازم خوبه قشنگه [پلک]

الناز

دوبار ه ششششلام.خوفی؟من با این انیمیشنات زندم بابا.باورت نمیش؟!!!![پلک][خداحافظ]