راحت بخواب عزیزم

 

خُدایآ...

مَن میدانَم

تُو هـَــــم میدانــی

کِـِﮧ شُدَنـی نیست...

حَتـی اَگَر مُعجِزِه کُنـــی

باز هَم...

او یِک آرِزویـ ِمَحال اَست

 

من برای تو ویران شده ام

 

تو مرا آنقدر آزردی که خودم کوچ کنم از شهرت

 

بکنم دل زدل چون سنگت

 

توخیالت راحت

 

 مــــیروم از قلبت

 

میشوم دورترین خاطره در شبهایت

 

تو به من میخندی و به خود میگویی

 

باز میآید و میسوزد از این عــــــــــشـــــــــق

 

ولی بر نمیگردم

 

میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد

 

عشـــــــــــــــــــق زیباست و حرمت دارد       

 

تو بمان

 

دلت ارزانی هر کس که

 

دلش مثل دلت سرد و بی روح شده

 

سخت بیمار شده

 

تو بمان در شهرت... 

/ 9 نظر / 10 بازدید
هستی

تولد رامین و عقدخواهر رامین

amir1700

خاطرات و محبتها چوبهای خیسند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند.....

sam

رسیدن آداب دارد. وقتی رسیدی باید بمانی، باید بسازی باید مدام یادت باشد که چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی که آرزویت بوده برسی … وقتی رسیدی باید حواست باشد تمام نشوی!

عشق

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

محمد

از وقتی رفته ای چشمانم را نبسته ام ، روی پلکم نشسته ای ! میترسم ببندم و دیگر نبینمت ؛ من تصویرِ بودنت را اینجا به چشمانم نشانده ام …

محمد

بـآ مـטּ لـج نڪـטּ بغــض نـفهمـ ! ایـטּ ڪہ خــوבت رآ گوشـہ ے گـلو قـآیـمـ ڪنـے ، چـیزے رآ عـوض نمـے ڪنـב ... بـالآخـره یـآ اشڪ میـشـوے בر چـشـمـآنـمـ یـآ عُـقــבه בر בلـم پس : انــتــظــــار نـבاشتــــ ﮧ باشَیـב خنـבه‌ام واقعـــــے باشـב ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !

amir1700

گاهی دلم تنگ میشود... گاهی بی بهانه تنگ میشود... نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلم بهانه گیر!!! و این بار برای یاد کردن تو "دلتنگی" را بهانه کردم.