فرشته

 

  

 

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

 

دل شکسته

 

ای زلال تر از باران و پاکتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

 دل شکسته

 

و تو را آنگونه که میخواهی دوست دارم

 دل شکسته

 

ای مهربان - پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

 

دل شکسته

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید

 

 

عـاصی شدم ، بریـده ام از اینهمه عـذاب

از گـریـه هـای هـرشبـه ام روی رختـخواب

ده سال مـی شود کـه بـرایـم غـریبـه ای

ده سال مـی شود کـه خـرابـم...فقـط خـراب

شایـد تـو هـم شبیـه دلـم درد می کشی

شاید تـو هـم همیشـه خـودت را زدی بـه خـواب

از مـن چـه دیـده ای کـه رهـایـم نمی کنـی؟
 


  

روزگاری خواهد رسید ....
همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ، 
به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی
دلت هوایم را خواهد کرد
به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را
به یاد خواهی آورد خنده هایم را
به یاد خواهی آورد اشک هایم را
به یاد خواهی آورد حرف هایم را
مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی: دلتنگت شده ام

نایت اسکین

 

چه زیبا! گفتم دوستتدارم !چه صادقانه پذیرفتی!
............................. 
چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد !چه ابلهانه! با تو خوش بودم !
...................................
چه کودکانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یک کلمه مرا ترک کردی !
..................................
 چه ناجوانمردانه ! نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد!
....................................
 چه بیرحمانه! من سوختم
نایت اسکین

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
علیرضا

از احوا پرسیای شما خوبیم میگذره