حسرت

 

عکس های عاشقانه-عکس های تنهایی-عکس های غم انگیز
نایت اسکین

در حسرت یک لحظه ای آرامشم ، همچنان اشک از چشمانم میریزد و در انتظار طلوعی دوباره ام

همه چیز برایم مثل هم است ، طلوع برایم همرنگ غروب است ، گونه هایم پر از اشک شده و عین خیالم نیست ، عادت کرده ام دیگر….

عادت کرده ام از همنیشینی با غمها ، کسی دلسوز من نیست
قلبم رنگ تنهایی به خودش گرفته ، دیگر کسی به سراغ من نمی آید، تمام فضای قلبم را تنهایی پر کرده ، دیگر در قلبم جای کسی نیست

هر چه اشک میریزم خالی نمیشوم ، هر چه خودم را به این در و آن در میزنم آرام نمیشوم ، کسی نیست تا شادم کند ، کسی نیست تا مرا از این زندان غم رها کند

دلم گرفته ….

خیلی دلم گرفته….

انگار عمریست آسمان ابریست و باران نمیبارد

انگار این بغض لعنتی نمیخواهد بشکند…

ویمای از دست چشمهایم ،

عکس های عاشقانه-عکس های تنهایی-عکس های غم انگیز

وای از دست

 

آرزو به دل مانده ام ، کسی در پی من نیست و خیلی وقت است تنها مانده ام

 

نمیگویم از تنهایی خویش تا کسی دلش به حالم بسوزد ، نمیگویم از غمهای

 

خویش تا کسی دلش به درد آید

 

/ 3 نظر / 66 بازدید
مخمد

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلام خوبی خیلی خیلی قشنگ اجازه هست لینگت کنم میخوام به دوستام معرفیت کنم

مخمد

[قلب][قلب][ساکت]ممنون [تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید[نیش[نیشخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب]قلب][قلب][قلب][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

محمد

[من نبودم][خمیازه][تلفن][عجله][ساکت][قهر][دلشکسته][نگران][ابرو][اضطراب]معذرت میخوام من دوست دارم از ته قلبم ببخشید [گریه][سوال][ناراحت]