قلب یخیقلب یخی

 

عکس های عاشقانه-عکس های تنهایی-عکس های غم انگیز
نایت اسکین

در حسرت یک لحظه ای آرامشم ، همچنان اشک از چشمانم میریزد و در انتظار طلوعی دوباره ام

همه چیز برایم مثل هم است ، طلوع برایم همرنگ غروب است ، گونه هایم پر از اشک شده و عین خیالم نیست ، عادت کرده ام دیگر….

عادت کرده ام از همنیشینی با غمها ، کسی دلسوز من نیست
قلبم رنگ تنهایی به خودش گرفته ، دیگر کسی به سراغ من نمی آید، تمام فضای قلبم را تنهایی پر کرده ، دیگر در قلبم جای کسی نیست

هر چه اشک میریزم خالی نمیشوم ، هر چه خودم را به این در و آن در میزنم آرام نمیشوم ، کسی نیست تا شادم کند ، کسی نیست تا مرا از این زندان غم رها کند

دلم گرفته ….

خیلی دلم گرفته….

انگار عمریست آسمان ابریست و باران نمیبارد

انگار این بغض لعنتی نمیخواهد بشکند…

ویمای از دست چشمهایم ،

عکس های عاشقانه-عکس های تنهایی-عکس های غم انگیز

وای از دست

 

آرزو به دل مانده ام ، کسی در پی من نیست و خیلی وقت است تنها مانده ام

 

نمیگویم از تنهایی خویش تا کسی دلش به حالم بسوزد ، نمیگویم از غمهای

 

خویش تا کسی دلش به درد آید

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۳۱ ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ توسط maaarjan| نظرات ()

 

  

به کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.

 به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.

 

  به باد گفتم عشق چیست؟         وزید. 

  به پروانه گفتم عشق چیست؟     نالید.

 
به گل گفتم عشق چیست؟
     پرپر شد.
 
به انسان گفتم عشق چیست؟ 
 
اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟     دیوانگیست!!!

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۳۱ ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ توسط maaarjan| نظرات ()

 

  

 

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

 

دل شکسته

 

ای زلال تر از باران و پاکتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

 دل شکسته

 

و تو را آنگونه که میخواهی دوست دارم

 دل شکسته

 

ای مهربان - پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

 

دل شکسته

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید

 

 

عـاصی شدم ، بریـده ام از اینهمه عـذاب

از گـریـه هـای هـرشبـه ام روی رختـخواب

ده سال مـی شود کـه بـرایـم غـریبـه ای

ده سال مـی شود کـه خـرابـم...فقـط خـراب

شایـد تـو هـم شبیـه دلـم درد می کشی

شاید تـو هـم همیشـه خـودت را زدی بـه خـواب

از مـن چـه دیـده ای کـه رهـایـم نمی کنـی؟
 


  

روزگاری خواهد رسید ....
همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ، 
به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی
دلت هوایم را خواهد کرد
به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را
به یاد خواهی آورد خنده هایم را
به یاد خواهی آورد اشک هایم را
به یاد خواهی آورد حرف هایم را
مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی: دلتنگت شده ام

نایت اسکین

 

چه زیبا! گفتم دوستتدارم !چه صادقانه پذیرفتی!
............................. 
چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد !چه ابلهانه! با تو خوش بودم !
...................................
چه کودکانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یک کلمه مرا ترک کردی !
..................................
 چه ناجوانمردانه ! نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد!
....................................
 چه بیرحمانه! من سوختم
نایت اسکین

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۳۱ ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ توسط maaarjan| نظرات ()

عـاصی شدم ، بریـده ام از اینهمه عـذاب

از گـریـه هـای هـرشبـه ام روی رختـخواب

ده سال مـی شود کـه بـرایـم غـریبـه ای

ده سال مـی شود کـه خـرابـم...فقـط خـراب

شایـد تـو هـم شبیـه دلـم درد می کشی

شاید تـو هـم همیشـه خـودت را زدی بـه خـواب

از مـن چـه دیـده ای کـه رهـایـم نمی کنـی؟
 
برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید
 

روزگاری خواهد رسید ....

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ، 
به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی
دلت هوایم را خواهد کرد
به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را
به یاد خواهی آورد خنده هایم را
به یاد خواهی آورد اشک هایم را
به یاد خواهی آورد حرف هایم را
مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی: دلتنگت شده ام

نایت اسکین

 

چه زیبا! گفتم دوستتدارم !چه صادقانه پذیرفتی!
............................. 
چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد !چه ابلهانه! با تو خوش بودم !
...................................
چه کودکانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یک کلمه مرا ترک کردی !
..................................
 چه ناجوانمردانه ! نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد!
....................................
 چه بیرحمانه! من سوختم
نایت اسکین
نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۳۱ ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ توسط maaarjan| نظرات ()

روزگاری خواهد رسید ....
همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ، Avazak_ir-Love1027.jpg
به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی
دلت هوایم را خواهد کرد
به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را
به یاد خواهی آورد خنده هایم را
به یاد خواهی آورد اشک هایم را
به یاد خواهی آورد حرف هایم را
مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی: دلتنگت شده ام

نایت اسکین

 

چه زیبا! گفتم دوستتدارم !چه صادقانه پذیرفتی!
............................. 
چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد !چه ابلهانه! با تو خوش بودم !
...................................
چه کودکانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یک کلمه مرا ترک کردی !
..................................
 چه ناجوانمردانه ! نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد!
....................................
 چه بیرحمانه! من سوختم
نایت اسکین
نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۳٠ ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ توسط maaarjan| نظرات ()


قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت